ออมสินใจดี ปล่อยสินเชื่อให้ 10,000 บาทและพักชำระหนี้เงินต้น

ทางธนาคารออมสินได้ออกมาเปิดเผยเงื่อนไขในการกู้ยืมสินเชื่อ 10,000 บาทโดยการให้เปิดพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกอยู่ที่ 1,000,000 รายต่อสัปดาห์โดยให้ทันยื่นคำขอจากผ่านแอพมายม่เท่านั้นนะคะไม่พักอัตโนมัติไม่ครอบคลุมทุกอาชีพ

ผู้อำนวยการของธนาคารออมสินก็ได้ออกมาพูดคุยว่าหลังจากที่ได้ประชุมในส่วนของรัฐมนตรีเห็นชอบตามมาตรการทางด้านการเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือยาวยาบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019

ในส่วนของมาตรการในการพักชำระหนี้นะคะทางด้านของสถาบันการเงินโดยเฉพาะกิจก็ได้ออกมาขยายในการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ารายย่อยออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจของผู้ที่ยื่นกู้

การพักชำระหนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลดการผ่อนชำระหนี้แบบรายเดือนและช่วยแก้ไขปัญหาสภาพทางด้านการเงินให้คล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดของ โควิด-19

ซึ่งเปิดให้ลูกค้าของธนาคารหรือลูกหนี้สมัครใจตามมาตรการที่จะชำระหนี้ได้โดยมีการครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภทนะคะมีการจ่ายตอนสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 1,000,000 รายในการช่วยกันครั้งนี้นะคะ

การพักชำระหนี้รอบใหม่นี้แต่ไม่เหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาในปีหกสามนะคะเพราะรอบนี้ไม่สามารถพักชำระหนี้แบบอัตโนมัติได้ก็จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ไม่สามารถตรวจทุกกลุ่มได้ซึ่งเป็นการบรรเทาช่วยเหลือความเดือดร้อนในการพักต้นก็มีการพักผ่อนจ่ายชำระแบบลดลงซึ่งกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแกล้งผ่านแอพพลิเคชั่นมายม่ศเท่านั้น

ส่วนของทางด้านมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องก็จะมีการจ่ายให้อยู่ที่รายละ 10,000 บาทจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอพมายม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันนะคะ

ก็จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นรลูกค้าอยู่ในระบบมายม่เดิมแต่ก่อนก็จะอยู่ที่ 9,000,000 รายจากนั้นก็จะมีการช่วยเหลือกลุ่มที่มีแอพมายม่ในกลุ่มหกจังหวัดพื้นที่สีแดงและจะช่วยเป็นการทั่วไปจนครบเป้าหมายจำนวน 1,000,000 รายนะคะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลข้างวนอาจเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเป็นแนวทางให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมสินเชื่อผ่านทางธนาคารออมสินอ่านก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางธนาคารออมสินกับพนักงานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันทำการ